about-me

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

กม. 28-29 ถนน ลำปาง-เชียงใหม่ เวียงตาล ห้างฉัตร Lampang  

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก่อตั้งเมื่อปี พศ. 2536 มีช้างในความดูแลมากกว่า 50 เชือก ตั้งอยู่ระหว่าง กม. 28-29 ถนน ลำปาง-เชียงใหม่ อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม ยังเป็นผู้บุกเบิกงานด้านการอนุรักษ์ช้างและการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ และนับเป็นความภาคภูมิใจของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง 6 ช้างในพื้นที่ของโรงช้างต้น ที่มา: http://www.thailandelephant.org/th/

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เวลาเปิด-ปิด จันทร์ - อาทิตย์ 09.00 - 16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อเยี่ยมจองกิจกรรมฝึกควาญช้างสมัครเล่น นั่งช้า
Email info@thailandelephant.org, io_elephant@hotmail.com
Website http://www.thailandelephant.org/th/index.php
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
มีสินค้าพื้นเมือง - สินค้าภูมิปัญญาให้เลือกซื้อ
มีกิจกรรมให้ฝึกหัดปฏิบัติ (เช่น จักรสาน ขี่ม้า ทำวัสดุปลูกต้นไม้ฯ)
มีพิ้นที่ให้ปฏิบัติกิจกรรม ( เช่น ไหว้พระ นั่งสมาธิ เล่นกีฬาฯ)
รางวัลด้านมาตรฐานและการท่องเที่ยว รางวัลดีเด่นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ปี 2541 โดย ททท
Recommended By

ติดต่อเรา
Center of Tourism Research and Development (CTRD) Social Research Institute Chiang Mai University 239 Huay Keaw Rd., Muang District Chiang Mai Thailand 50200

Mobile : 668 4611 3169
Telephone : 66 5394 2568
Fax : 66 5394 2586
Email : example@example.com
Website : example@example.com