about-me

สะพานบ้านขาวทาชมภู

ทาปลาดุก แม่ทา Lamphun  

สะพานขาวบ้านทาชมภู ตั้งอยู่บริเวณบ้านทาชมภู หมู่ 4 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน อยู่ระหว่างสถานีขุนตานกับสถานีทาชมภู เป็นสะพานประวัติศาสตร์ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2461 และสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2463 เพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินรถไฟจากลำปางมายังเชียงใหม่ สะพานขาวบ้านทาชมภูก่อสร้างต่อจากอุโมงค์รถไฟขุนตาน ซึ่งเป็นเส้นทางสายกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ เพื่อให้รถไฟข้ามผ่านลำน้ำแม่ทา มีลักษณะรูปทรงโค้งทาสีขาว เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ทำให้ชาวบ้านในท้องถิ่นตื่นเต้นเข้ามาดูชมการสร้างสะพานนี้อยู่ตลอดเวลา เพราะเป็นสิ่งใหม่ รวมไปถึงนำอาหารและสิ่งของมาจำหน่ายให้กับกรรมกรแรงงานและนายช่างอยู่ตลอดเวลา มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสะพานแห่งนี้ว่า สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารฝ่ายพันธมิตรต้องการจะทิ้งระเบิดทำลายเส้นทางเดินรถไฟของทหารญี่ปุ่นและ หนึ่งในเป้าหมายทั้งหมด มีสะพานขาวบ้านทาชมภูรวมอยู่ด้วย ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านใกล้เคียงจึงได้ช่วยกันทาสีสะพานให้เป็นสีดำ เพื่ออำพรางตาจากทหารฝ่ายพันธมิตรจนสะพานแห่งนิ้สามารถรอดพ้นจากการทิ้งระเบิดทำลายลงได้ เมื่อ พ.ศ. 2462 นายพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เพิ่งทรงรับตำแหน่งผู้บัญชาการรถไฟใหม่ๆ ได้ทรงนำช่างของพระองค์มาใช้ในการวางรางรถไฟสายลำปาง-เชียงใหม่ พระองค์ทรงรับสั่งให้ก่อสร้างสะพานทาชมภูซึ่งเป็นสะพานที่สร้างด้วยคอนกรีต เสริมเหล็ก ช่วงล่างตอม่อคอนกรีตล้วนและเสริมเหล็ก ใช้เทคนิคการก่อสร้างและวิศวกรรมจากตะวันตกโดยคำนึงถึงการรับน้ำหนักของรถไฟ ที่จะต้องวิ่งผ่าน จึงต้องคำนวนเรื่องโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กให้รับน้ำหนักให้ได้ มากกว่า 15 ตัน ซึ่งทำให้อยู่ยงคงกระพันอยู่จนถึงทุกวันนี้ แหล่งอ้างอิง : https://www.thetrippacker.com/th/review/อุทยานแห่งชาติดอยขุนตานลำพูน/9617

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม

ติดต่อเรา
Center of Tourism Research and Development (CTRD) Social Research Institute Chiang Mai University 239 Huay Keaw Rd., Muang District Chiang Mai Thailand 50200

Mobile : 668 4611 3169
Telephone : 66 5394 2568
Fax : 66 5394 2586
Email : example@example.com
Website : example@example.com