about-me

ไร่บุญรอด (Singha Park)

แม่กรณ์ เมือง Chiang Rai  

ไร่บุญรอด หรือสิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์ เส้นทางเดียวกับวัดร่องขุน อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงาม ภายในไร่บุญรอดมีการจัดแต่งสวนดอกไม้เมืองหนาวสีสันสวยงามนานาชนิด มีพื้นที่ เกษตรกรรมและไร่ชากว่า 600 ไร่ โดยจัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชม ไร่บุญรอด ปลูกพืชหลายชนิด ตามความเหมาะสมกับสภาพดิน มีชาพันธุ์อู่หลง รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน และกิจกรรมต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส ไร่สิงห์ปาร์คเชียงรายเปิดให้เข้าเที่ยวชมตลอดปี การบริการรถฟาร์มทัวร์สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมไร่วันจันทร์-ศุกร์ รถฟาร์มทัวร์ให้บริการเป็นรอบๆ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น.โดยออกทุกครึ่งชั่วโมง บริการให้เข้าจักรยานสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักในการปั่นโดยได้จัดทำเลนสำหรับจักรยานไว้โดยเฉพาะ โดยมีจักรยานให้เลือก 2 แบบ คือ - จักรยาน 2 ที่นั่ง อัตราค่าบริการ 1 ชั่วโมง 150 บาท 2 ชั่วโมง 200 บาท 6 ชั่วโมง หรือ 1 วัน 400 บาท - จักรยานเสือภูเขา อัตราค่าบริการ 1 ชั่วโมง 100 บาท 3 ชั่วโมง หรือ 1/2 วัน 250 บาท6 ชั่วโมง หรือ 1 วัน 400 บาท แหล่งข้อมูล: http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangrai/boonrawdfarm.html

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เวลาเปิด-ปิด ทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์ 09 1576 0374, 0 5317 2870
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
ชิมอาหาร / ทดลองใช้สินค้า
มีกิจกรรมให้ฝึกหัดปฏิบัติ (เช่น จักรสาน ขี่ม้า ทำวัสดุปลูกต้นไม้ฯ)
มีพิ้นที่ให้ปฏิบัติกิจกรรม ( เช่น ไหว้พระ นั่งสมาธิ เล่นกีฬาฯ)
รางวัลด้านมาตรฐานและการท่องเที่ยว Certificate of Excellence โดย Tripadvior
Recommended By

ติดต่อเรา
Center of Tourism Research and Development (CTRD) Social Research Institute Chiang Mai University 239 Huay Keaw Rd., Muang District Chiang Mai Thailand 50200

Mobile : 668 4611 3169
Telephone : 66 5394 2568
Fax : 66 5394 2586
Email : example@example.com
Website : example@example.com