about-me

เชียงใหม่ไนท์บาซาร์

41 ถนนช้างคลาน ช้างคลาน เมือง Chiang Mai  

เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ เกิดจากแนวคิดของพ่อค้าชาวจีนในเชียงใหม่ในนามของมูลนิธิสามัคคีการกุศล ที่ต้องการให้มีพื้นที่สำหรับการตั้งขายสินค้าจำพวกหัตถศิลปะ เครื่องจักรสาน ผ้า และเครื่องประดับพื้นเมืองฝีมือของชาวเชียงใหม่ โดยเริ่มจัดเป็นครั้งแรกที่สนามบอลของโรงเรียนช่องฟ้า โดยมีกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าหลักเป็นชาวต่างชาติ เพราะเห็นว่าในยุคนั้นชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตก นิยมซื้องานจำพวกหัตถศิลป์ของเชียงใหม่กลับไปเป็นที่ระลึก ต่อมาได้จัดบริเวณสองฝั่งถนนของไนท์บาซาร์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่บริเวณหัวถนนเจริญประเทศ ไปถึงถนนช้างคลาน และมีทางแยกออกไปทางศรีดอนชัย แต่สำหรับที่นี่จะมีจุดใหญ่ๆอยู่สามจุด คือ กาแล ตลาดอนุสารและไนท์บาซาร์ ฝั่งโรงแรม ซึ่งแต่ละจุดนั้นมีวัตถุประสงค์ต่างกัน เช่น ตลาดอนุสารจะเป็นศูนย์รวมของอาหารหลากรส โดยช่วงแรกเป็นศูนย์รวมของร้านอาหารจำพวกซีฟู้ดอาหารทะเล ที่มีราคาค่อนข้างสูง แต่ต่อมาก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นอาหารนานาชาติ สำหรับนักท่องเที่ยวและคนไทยที่มาเดินเลือกซื้อสินค้า ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.reviewchiangmai.com/3585-p/

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
มีสินค้าพื้นเมือง - สินค้าภูมิปัญญาให้เลือกซื้อ
Recommended By

ติดต่อเรา
Center of Tourism Research and Development (CTRD) Social Research Institute Chiang Mai University 239 Huay Keaw Rd., Muang District Chiang Mai Thailand 50200

Mobile : 668 4611 3169
Telephone : 66 5394 2568
Fax : 66 5394 2586
Email : example@example.com
Website : example@example.com