Ultimate Lanna

เว็บไซต์เพื่อให้บริการข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว "โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสุดยอดอารยธรรมล้านนา เพื่อคัดเลือกศักยภาพเส้นทางต้นแบบ (The Ultimate Lanna Experience Campaign)" เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางหลวงสายเอเชีย A1 และทางหลวงแผ่นดินประกอบด้วย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1, 11, 118, 120, 1020 และ 1021 โดยมีขอบเขตพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่มีรัศมีทั้งซ้ายและขวา ข้างละ 20 กิโลเมตร ในจังหวัดลำปาง, ลำพูน, เชียงใหม่, เชียงราย และพะเยา

สถานที่ท่องเที่ยว

admin
29-04-2017
0 Comments

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว จัดอบรม การพัฒนารูปแบบสินค้า การบริการ และกิจกรรมท่องเที่ยว ในเส้นทางเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา รุ่นที่ 5

อ่านต่อ
admin
25-04-2017
0 Comments

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมระดมสมอง การปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทเส้นทางท่องเที่ยวสุดยอดอารยธรรมล้านนา ปี พ.ศ. 2560-2562

อ่านต่อ
admin
24-04-2017
0 Comments

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว จัดอบรม การพัฒนารูปแบบสินค้า การบริการ และกิจกรรมท่องเที่ยว ในเส้นทางเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา รุ่นที่ 4

อ่านต่อ
admin
24-04-2017
0 Comments

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว จัดอบรม การพัฒนารูปแบบสินค้า การบริการ และกิจกรรมท่องเที่ยว ในเส้นทางเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา รุ่นที่ 3

อ่านต่อ
admin
10-04-2017
0 Comments

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว จัดอบรม การพัฒนารูปแบบสินค้า การบริการ และกิจกรรมท่องเที่ยว ในเส้นทางเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา รุ่นที่ 2

อ่านต่อ

ติดต่อเรา
Center of Tourism Research and Development (CTRD) Social Research Institute Chiang Mai University 239 Huay Keaw Rd., Muang District Chiang Mai Thailand 50200

Mobile : 668 4611 3169
Telephone : 66 5394 2568
Fax : 66 5394 2586
Email : example@example.com
Website : example@example.com