• ที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่

   Start Time - 07:00

  • การเดินทาง - มุ่งหน้าสู่ถนนหมายเลข 1004 (00:35)
  • วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

   Arrival Time -: 07:35
   Time - 01:00
   End Time - 01:00

  • การเดินทาง - มุ่งหน้าทางเหนือไปตามถนนมหายเลข 1004 (00:15)
  • พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

   Arrival Time -: 08:50
   Time - 01:00
   End Time - 01:00

  • การเดินทาง - จาก พระตำหนักภูพิงค์ราชนิวเศน์ มุ่งหน้าไปทางตะวันตกตามถนนศรีวิชัย ประมาณ 960 เมตร จากนั้นเลี้ยวขวา แล้วตรงไปอีก 3.8 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย แล้วเดินทางไปอีก 120 เมตร เลี้ยวซ้ายอีกครั้งแล้วขับตรงไปอีก 1.2 กม. (0:30)
  • ดอยปุย

   Arrival Time -: 10:20
   Time - 01:00
   End Time - 01:00

  • การเดินทาง - มุ่งหน้ากลับลงมายังถนนห้วยแก้ว ประมาณ 23 กม. จากนั้นเลี้ยวขวาสู่ถนนเลข 121 อีกประมาณ 900 เมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปยังถนนนิมมานท์ซอย 6 ประมาณ 600 เมตร แล้วเลี้ยวขวาอีกประมาณ 120 เมตร (01:00)
  • The SALAD concept

   Arrival Time -: 12:20
   Time - 01:30
   End Time - 01:30

  • การเดินทาง - เดินทางจากร้านไปยังถนนสุเทพ ประมาณ 2.6 กม. (00:10)
  • วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม

   Arrival Time -: 14:00
   Time - 01:00
   End Time - 01:00

  • การเดินทาง - มุ่งหน้าไปทางถนนสุเทพ แล้วเข้าสู่ถนนอารักษ์ จากนั้นเลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนสิงหราช (00:20)
  • วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

   Arrival Time -: 15:20
   Time - 00:30
   End Time - 00:30

  • การเดินทาง - มุ่งหน้าไปทางใต้ไปตามถนนสิงหราช ไปยังถนนวัวลายประมาณ 2 กม. (00:10)
  • วัดศรีสุพรรณ (Wat Sri Suphan)

   Arrival Time -: 16:00
   Time - 01:30
   End Time - 01:30

  • การเดินทาง - เดินทางกลับที่พัก หรือร้านอาหาร ()
  • ที่พัก หรือร้านอาหาร

   Finish Time - 18:00

  • ที่พักบริเวณเทศบาลนครเชียงใหม่

   Start Time - 6.30 น.

  • การเดินทาง - ใช้เส้นทาง ชม.4032 มุ่งหน้าสู่เส้นทาง 121 และ 1317 ถนนห้วยแก้ว และใช้เส้นทางทาง ถนน ห้วยแก้วสู่ทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 40704 (1.30 ชั่วโมง)
  • เฮือนใจ๋ยอง

   Arrival Time -: 11.15 น.
   Time - 1 ชั่วโมง
   End Time - 1 ชั่วโมง

  • การเดินทาง - มุ่งหน้าไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปยังถนน 1317 (30 นาที)
  • ตลาดวโรรส

   Arrival Time -: 12.45 น.
   Time - 1.30 ชั่วโมง
   End Time - 1.30 ชั่วโมง

  • การเดินทาง - มุ่งหน้าไปทางใต้สู่ ถนน วิชยานนท์ ซอยข้างสุขศาลา เลี้ยวซ้ายซอยข้างสุขศาลา เลี้ยวขวา ถนนไปรษณีย์ เลี้ยวขวา ถนนเจริญเมืองและเลี้ยวขวาสู่ถนนท่าแพ (30 นาที)
  • วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

   Arrival Time -: 14.45 น.
   Time - 2 ชั่วโมง
   End Time - 2 ชั่วโมง

  • การเดินทาง - ไปยังถนนท่าแพ แล้วเข้าสู่ถนนสิงหราช (15 นาที)
  • The SALAD concept

   Arrival Time -: 17.00 น.
   Time - 30 นาที
   End Time - 30 นาที

  • การเดินทาง - ไปยังถนนชัยภูมิ (10 นาที)
  • บ้านแม่กำปอง

   Arrival Time -: 8.00 น.
   Time - 1.30 ชั่วโมง
   End Time - 1.30 ชั่วโมง

  • การเดินทาง - มุ่งหน้าไปทางใต้สู่ ถนน ทางหลวงชนบท เชียงใหม่ 4074 (15 นาที)
  • น้ำพุร้อนสันกำแพง

   Arrival Time -: 9.45 น.
   Time - 1 ชั่วโมง
   End Time - 1 ชั่วโมง

  • การเดินทาง - มุ่งหน้าไปทิศตะวันตกสู่ถนนห้วยแก้ว และใช้ถนน ชม.3005 สู่เส้นทาง 1317 ไปยังตำบลบ้านสหกรณ์ (30 นาที)
  • ที่พักบริเวณเทศบาลนครเชียงใหม่

   Finish Time - 19.30 น.

ค้นหาภายในเว็บไซต์


เฟสบุ๊คแฟนเพจ

ติดต่อเรา
Center of Tourism Research and Development (CTRD) Social Research Institute Chiang Mai University 239 Huay Keaw Rd., Muang District Chiang Mai Thailand 50200 Mobile: 08 4611 3169 Tel: 0 5394 2568 Fax: 0 5394 2586