about-me

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai City Arts & Cultural Center)

ถนนพระปกเกล้า ศรีภูมิ เมือง Chiang Mai  

เรียนรู้อดีตของเมืองเชียงใหม่ผ่านหอศิลป์ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน และเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ได้อย่าน่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง สิ่งน่าชม :: · ห้องนิทรรศการ ถาวร 15 ห้อง จัดแบ่งตามเนื้อหาสาระ นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคสร้างบ้านสร้างเมือง ล่วงเลยผ่านวันเวลาอันรุ่งเรืองและเสื่อมถอย เปลี่ยนแปลง จวบจนเป็นเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน ระบบการปกครอง วีถีชีวิตภูมิปัญญา และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันน่าภูมิใจของขาวเขียงใหม่ ซึ่งนำเสนอด้วยแบบจำลองผสานสื่ออันทันสมัย ทั้งสไลด์ วีดิทัศน์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หุ่นจำลอง บอร์ดกราฟิก และภาพประกอบคำบรรยาย เพื่อให้การชมได้ทั้งความรู้และความตื่นตาใจ · ห้องนิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรมในอาคารส่วนหลัง มีทั้งนิทรรศการหมุนเวีนและลานกิจกรรมกลางแจ้ง อันเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันงดงามที่เป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ ให้ยั่งยืนสืบไป กว่าจะเป็นหอศิลป์ :: บริเวณที่ตั้งของหอศิลป์แห่งนี้ เคยเป็นสะดือเมืองในสมัยพระยาเม็งราย เป็นเป็นที่ตั้งของเสาอินทขีล หรือเสาหลักเมือง ก่อนที่พระเจ้าติโลกราชจะโปรดให้ย้ายเสาอินทขีลไปไว้ที่วัดเจดีย์หลวง และที่ดินดังกล่าวก็เป็นมรดกตกทอดมา ตั้งแต่สมัยพระเจ้ากาวิโรรสสุริยวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 6 จนถึงสมัยเจ้าดารารัศมี ครั้นเมื่อมีการปฏิรูปการปกครองตามระบบเทศาภิบาล ได้ประทานให้รัฐบาล ตัวอาคารนั้นสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2467 เคยใช้เป็นศาลาว่าการมณฑลพายัพ และศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และหลังจากที่ย้ายไปใช้ศาลากลางหลังใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่จึงขอปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ในปี พ.ศ.2540 ที่สำคัญ อาคารหลังนี้ยังได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นในปี พ.ศ. 2542 ประเภทที่ทำการอาคารสาธารณะ จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วย

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เวลาเปิด-ปิด อังคาร-อาทิตย์ เวลา 08.30 - 17.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 0 5321 7793, 0 5321 9833, Fax: 0 5321 9833
Website www.cmocity.com
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
มีสินค้าพื้นเมือง - สินค้าภูมิปัญญาให้เลือกซื้อ
มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ
มีกิจกรรมให้ฝึกหัดปฏิบัติ (เช่น จักรสาน ขี่ม้า ทำวัสดุปลูกต้นไม้ฯ)
มีพิ้นที่ให้ปฏิบัติกิจกรรม ( เช่น ไหว้พระ นั่งสมาธิ เล่นกีฬาฯ)
ห้องภูมิปัญญา
รางวัลด้านมาตรฐานและการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ครั้งที่ 6 ปี 2549 โดย ททท.

ติดต่อเรา
Center of Tourism Research and Development (CTRD) Social Research Institute Chiang Mai University 239 Huay Keaw Rd., Muang District Chiang Mai Thailand 50200 Mobile: 08 4611 3169 Tel: 0 5394 2568 Fax: 0 5394 2586