รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เบอร์โทรศัพท์ 0 5421 6919 (ศูนย์การท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง)
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว
อาบน้ำแร่, แช่น้ำร้อน, ไข่ลวก

ติดต่อเรา
Center of Tourism Research and Development (CTRD) Social Research Institute Chiang Mai University 239 Huay Keaw Rd., Muang District Chiang Mai Thailand 50200 Mobile: 08 4611 3169 Tel: 0 5394 2568 Fax: 0 5394 2586