รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เบอร์โทรศัพท์ 0 5421 8021, 08 5037 3393
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว
ขนมไทย

ติดต่อเรา
Center of Tourism Research and Development (CTRD) Social Research Institute Chiang Mai University 239 Huay Keaw Rd., Muang District Chiang Mai Thailand 50200 Mobile: 08 4611 3169 Tel: 0 5394 2568 Fax: 0 5394 2586