รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เบอร์โทรศัพท์ 08 6921 03068
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
มีพิ้นที่ให้ปฏิบัติกิจกรรม ( เช่น ไหว้พระ นั่งสมาธิ เล่นกีฬาฯ)

ติดต่อเรา
Center of Tourism Research and Development (CTRD) Social Research Institute Chiang Mai University 239 Huay Keaw Rd., Muang District Chiang Mai Thailand 50200 Mobile: 08 4611 3169 Tel: 0 5394 2568 Fax: 0 5394 2586