รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เวลาเปิด-ปิด ทุกวัน 9.00 am - 10.00 pm
เบอร์โทรศัพท์ 053-894455
Email thesaladconcept@gmail.com
Website www.thesaladconcept.com/home.php
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว
รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
Recommended By

ติดต่อเรา
Center of Tourism Research and Development (CTRD) Social Research Institute Chiang Mai University 239 Huay Keaw Rd., Muang District Chiang Mai Thailand 50200 Mobile: 08 4611 3169 Tel: 0 5394 2568 Fax: 0 5394 2586