รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เวลาเปิด-ปิด 11.00 - 21.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 091-0761964
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว
ทานอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่ม
Recommended By

ติดต่อเรา
Center of Tourism Research and Development (CTRD) Social Research Institute Chiang Mai University 239 Huay Keaw Rd., Muang District Chiang Mai Thailand 50200 Mobile: 08 4611 3169 Tel: 0 5394 2568 Fax: 0 5394 2586