admin
03-10-2017
0 Comments

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวจัดการศึกษาดูงาน "Smart City for Aging Tourists ในประเทศไทย กรณีศึกษา จังหวัดภูเก็ต" 
        ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวจัดการศึกษาดูงาน "Smart City for Aging Tourists ในประเทศไทย กรณีศึกษา จังหวัดภูเก็ต"  ระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2560 ภายใต้โครงการเมืองอัฉริยะสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในภาคเหนือตอนบน1 (ภายใต้งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

        ซึ่งในวันที่  25 พฤษภาคม 2560 เป็นการจัดการศึกษาดูงาน โดยในช่วงเช้า เวลา 10.00 - 12.00 น. นำทีมคณะศึกษาดูงานเข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) สาขาภูเก็ต (DEPA Phuket)

        ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณประชา อัศวธีระ ผู้จัดการ DEPA Phuket ให้การต้อนรับและถ่ายทอดข้อมูล


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ค้นหาภายในเว็บไซต์


เฟสบุ๊คแฟนเพจ

ติดต่อเรา
Center of Tourism Research and Development (CTRD) Social Research Institute Chiang Mai University 239 Huay Keaw Rd., Muang District Chiang Mai Thailand 50200 Mobile: 08 4611 3169 Tel: 0 5394 2568 Fax: 0 5394 2586