• ที่พักบริเวณเทศบาลนครเชียงใหม่

   Start Time - 06:30 น.

  • การเดินทาง - ใช้เส้นทาง ชม.4032 มุ่งหน้าสู่เส้นทาง 121 และ 1317 ถนนห้วยแก้ว และใช้เส้นทางทาง ถนน ห้วยแก้วสู่ทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 40704 (01:30 น.)
  • บ้านแม่กำปอง

   Arrival Time -: 08:00 น.
   Time - 01:30 น.
   End Time - 01:30 น.

  • การเดินทาง - มุ่งหน้าไปทางใต้สู่ ถนน ทางหลวงชนบท เชียงใหม่ 4074 (00:15 น.)
  • Flight of the Gibbon

   Arrival Time -: 09:45 น.
   Time - 00:30 น.
   End Time - 00:30 น.

  • การเดินทาง - มุ่งหน้าไปทางใต้สู่ ถนน ทางหลวงชนบท เชียงใหม่ 4074 (00:15 น.)
  • น้ำพุร้อนสันกำแพง

   Arrival Time -: 10:30 น.
   Time - 01:00 น.
   End Time - 01:00 น.

  • การเดินทาง - มุ่งหน้าไปทิศตะวันตกสู่ถนนห้วยแก้ว และใช้ถนน ชม.3005 สู่เส้นทาง 1317 ไปยังตำบลบ้านสหกรณ์ (00:30 น.)
  • เฮือนใจ๋ยอง

   Arrival Time -: 12:00 น.
   Time - 01:30 น.
   End Time - 01:30 น.

  • การเดินทาง - มุ่งหน้าไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปยังถนน 1317 (00:30 น.)
  • ตลาดวโรรส

   Arrival Time -: 14:00 น.
   Time - 02:00 น.
   End Time - 02:00 น.

  • การเดินทาง - มุ่งหน้าไปทางใต้สู่ ถนน วิชยานนท์ ซอยข้างสุขศาลา เลี้ยวซ้ายซอยข้างสุขศาลา เลี้ยวขวา ถนนไปรษณีย์ เลี้ยวขวา ถนนเจริญเมืองและเลี้ยวขวาสู่ถนนท่าแพ (00:30 น.)
  • วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

   Arrival Time -: 16:30 น.
   Time - 00:30 น.
   End Time - 00:30 น.

  • การเดินทาง - มุ่งหน้าไปทางประตูสวนดอก แล้วไปยังถนนสุเทพ (00:15 น.)
  • วัดสวนดอก (Wat Saundok)

   Arrival Time -: 17:45 น.
   Time - 00:30 น.
   End Time - 00:30 น.

  • การเดินทาง - มุ่งหน้าไปยังถนนนิมมานเหมินทร์ (00:15 น.)
  • The SALAD concept

   Arrival Time -: 18:30 น.
   Time - 01:30 น.
   End Time - 01:30 น.

  • การเดินทาง - เดินทางกลับที่พัก (00:30 น.)
  • ที่พักบริเวณเทศบาลนครเชียงใหม่

   Finish Time - 20:30 น.

  • ที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่

   Start Time - 07:00 น.

  • การเดินทาง - มุ่งหน้าไปทางถนนห้วยแก้ว (00:45 น.)
  • วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

   Arrival Time -: 07: 45 น.
   Time - 01:30 น.
   End Time - 01:30 น.

  • การเดินทาง - มุ่งไปยังถนนหมายเลข 1004 (00:30 น.)
  • พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

   Arrival Time -: 10:15 น.
   Time - 01:30 น.
   End Time - 01:30 น.

  • การเดินทาง - ขับลงมา เพื่อไปยังถนนมณีนพรัตน์ (01:00 น.)
  • ตลาดวโรรส

   Arrival Time -: 12:45 น.
   Time - 02:15 น.
   End Time - 02:15 น.

  • การเดินทาง - มุ่งไปยังถนนช้างคลาน และเข้าสู่ถนนเจริญประเทศ (00:30 น.)
  • วัดชัยมงคล (Wat Chai Mongkon)

   Arrival Time -: 15:30 น.
   Time - 00:30 น.
   End Time - 00:30 น.

  • การเดินทาง - มุ่งหน้าไปยังถนนลอยเคราะห์ (00:15 น.)
  • วัดลอยเคราะห์ (Wat Loi Khro)

   Arrival Time -: 16:15 น.
   Time - 00.30 น.
   End Time - 00.30 น.

  • การเดินทาง - มุ่งหน้าสู่ถนนกำแพงดิน (00:30 น.)
  • วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

   Arrival Time -: 17:15 น.
   Time - 00:30 น.
   End Time - 00:30 น.

  • การเดินทาง - มุ่งหน้าสู่ถนนนิมมานเหมินท์ (00:30 น.)
  • The SALAD concept

   Arrival Time -: 18:15 น.
   Time - 02:00 น.
   End Time - 02:00 น.

  • การเดินทาง - เดินทางกลับที่พัก (00:30 น.)
  • ที่พักบริเวณเทศบาลนครเชียงใหม่

   Finish Time - 20:45 น.

ค้นหาภายในเว็บไซต์


เฟสบุ๊คแฟนเพจ

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Telephone : 053 942 575
Fax : 053 942 575
Email : nortnernjourney.sricmu@gmail.com
Website : www.sri.cmu.ac.th