about-me

น้ำพุร้อนสันกำแพง

1 หมู่ 7 บ้านสหกรณ์ แม่ออน Chiang Mai  

น้ำพุร้อนสันกำแพง ตั้งอยู่ใน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 34 กิโลเมตรนับ เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มี ชื่อเสียงมาเนิ่นนานควบคู่กับการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยภูเขาธรรมชาติ ไม้ดอก นานาพรรณ น้ำพุร้อนมีน้ำร้อนที่มี อุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส าสูงถึง 15 เมตร นอกจากนี้มีบริการห้องอาบน้ำแร่และบริการที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก บริเวณต้มไข่ต้ม ทางน้ำสำหรับแช่เท้า สถานที่สำหรับนวดตัวและนวดเท้า ค่าธรรมเนียมบัตรผ่านประตู ชาวไทย เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 40 บาท รถยนต์ 40 บาท ชาวต่างชาติ เด็ก 50 บาท ผู้ใหญ่ 100 บาท

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เวลาเปิด-ปิด ทุกวัน เวลา 08.00 - 21.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 053-037101
Email skp_hotsprings2011@hotmail.com
Website www.bansahakorn.com
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
ชิมอาหาร / ทดลองใช้สินค้า
มีสินค้าพื้นเมือง - สินค้าภูมิปัญญาให้เลือกซื้อ
มีพิ้นที่ให้ปฏิบัติกิจกรรม ( เช่น ไหว้พระ นั่งสมาธิ เล่นกีฬาฯ)
ที่พัก และอ่างอาบน้ำแร่
รางวัลด้านมาตรฐานและการท่องเที่ยว ประกาศนียบัตรชนะเลิศด้านการบริการยอดเยี่ยม ปี 2015 จาก tripadvisor
Recommended By

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Telephone : 053 942 575
Fax : 053 942 575
Email : nortnernjourney.sricmu@gmail.com
Website : www.sri.cmu.ac.th