about-me

เฮือนใจ๋ยอง

65 หมู่ 4 บ้านป่าตาล บวกค้าง สันกำแพง Chiang Mai  

ร้านเฮือนใจ๋ยอง ตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่ - สันกำแพง คำว่า " เฮือนใจ๋ยอง" หมายถึง บ้านของคนยอง โดยคนยองก็คือคนไทยเชื้อสายยอง หรือ คนไทยลื้อที่อพยพมาจากรัฐฉานของพม่าในปัจจุบัน เรื่มจากการขายอาหารเล็กๆน้อยๆหน้าบ้าน แล้วได้ทำการขยับขยายมาเป็นร้านอาหารเฮือนใจ๋ยอง เรือนไม้สไตล์ล้านนา

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เวลาเปิด-ปิด เปิดทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 086 671 8710
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว ชิมอาหาร / ทดลองใช้สินค้า
Recommended By

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Telephone : 053 942 575
Fax : 053 942 575
Email : nortnernjourney.sricmu@gmail.com
Website : www.sri.cmu.ac.th