รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เวลาเปิด-ปิด ทุกวัน 9.00 am - 10.00 pm
เบอร์โทรศัพท์ 053-894455
Email thesaladconcept@gmail.com
Website www.thesaladconcept.com/home.php
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว
รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
Recommended By

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Telephone : 053 942 575
Fax : 053 942 575
Email : nortnernjourney.sricmu@gmail.com
Website : www.sri.cmu.ac.th