about-me

วัดพระธาตุดอยกิจจิ (วัดพระธาตุจอมกิตติ)

หมู่ที่ 9 บ.พระธาตุ แม่แฝก สันทราย Chiang Mai  

วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) ตั้งอยู่ที่ ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เป็นที่ประดิษฐานของพระเจดีย์รูปทองปราสาท นับเป็นพระเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ของ ต.แม่แฝก ภายในบรรจุพระบรมธาตุ สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมล้านนา ก่อด้วยอิฐกับปูน แต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าพระธาตุจอมกิตติสร้างในสมัยใด และใครเป็นผู้สร้าง จากการบอกเล่า วัดพระธาตุดอยกิจจิ (วัดพระธาตุจอมกิตติ) สมัยก่อนนั้นเดิมเป็นที่รกร้าง มีชาวบ้านเห็น แสงสว่างปรากฏในเวลากลางคืน ซึ่งมีการพบเห็นหลายคนในบริเวณไม่ไกลจากดอยนั้น ต่างก็พูดตามที่ตนเห็นตรงกัน

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Telephone : 053 942 575
Fax : 053 942 575
Email : nortnernjourney.sricmu@gmail.com
Website : www.sri.cmu.ac.th