about-me

อุทยานแห่งชาติออบหลวง

ฮอด Chiang Mai  

ออบหลวง เป็นภาษาพื้นเมือง ประกอบด้วย 2 คำ รวมกัน คำว่า “อ๊อบ” หรือ “ออบ” เป็นภาษาท้องถิ่นหมายถึงช่องแคบ “หลวง” หมายถึง ใหญ่ รวมแล้วความหมายคือช่องแคบหินขนาดใหญ่ความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติที่มอบให้ออบหลวง ได้สร้างสรรค์ความสวยงามและความน่าเกรงขามไว้ในคราวเดียวกัน

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เวลาเปิด-ปิด ทุกวัน 06.00 - 18.00
เบอร์โทรศัพท์ 095 450 1583
Email obluangrafting@outlook.com

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Telephone : 053 942 575
Fax : 053 942 575
Email : nortnernjourney.sricmu@gmail.com
Website : www.sri.cmu.ac.th