about-me

วัดหมื่นสาร (Wat Muen San)

หายยา เมือง Chiang Mai  

วัดหมื่นสาร ไม่ทราบประวัติความเป็นมาแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใด แต่มีตำนานพื้นบ้านมากมายกล่าวถึงวัดแห่งนี้ ตามตำนานพระศิลา เขียนขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช เล่าว่าหลังจากที่พระองค์ทรงถวายพระศิลาเจ้าแด่พระมหาญาณะโพธิ ณ วัดป่าแดง ต่อมา “หมื่นหนังสือวิมลกิตติสิงหละราชมนตรี” ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งสังฆการี (เจ้าพนักงานเกี่ยวกับสงฆ์ในงานหลวง พระราชพิธี รับรองราชทูต และแปลพระราชสาส์น) ได้สร้างพระวิหารในวัดหมื่นสาร และอาราธนาพระศิลาเจ้าจากวัดป่าแดงมาประดิษฐานเอาไว้ภายในพระวิหารหลังนั้น ในอดีตวัดแห่งนี้เคยเป็นคลังเก็บเสบียง อาวุธ และเป็นที่พักสำหรับทหารบาดเจ็บของกองทัพญี่ปุ่น ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆ วัด ทหารเหล่านี้ยังสอนภาษาญี่ปุ่น และมอบอาหารให้แก่เด็กๆ ในละแวกนั้นอีกด้วย หลังกองทัพญี่ปุ่นแพ้สงคราม จึงนำอาวุธสงครามหลายชิ้นทิ้งลงในน้ำบ่อหลวงภายในวัด เมื่อทางการญี่ปุ่นสืบค้นเรื่องราวดังกล่าวในเวลาต่อมา และค้นพบร่องรอยการเสียชีวิตของทหารญี่ปุ่นที่วัดหมื่นสาร จำนวน 32 คน จึงประกอบพิธีไว้อาลัย และสร้างอนุสรสถานขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เสียชีวิต

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
Recommended By

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Telephone : 053 942 575
Fax : 053 942 575
Email : nortnernjourney.sricmu@gmail.com
Website : www.sri.cmu.ac.th