about-me

วัดศรีสุพรรณ (Wat Sri Suphan)

100 ถนนวัวลาย หายยา เมือง Chiang Mai  

วัดศรีสุพรรณ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2043 ในสมัยพระเมืองแก้ว กษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย พระองค์ทรงนำพระเจ้าเจ็ดตื้อ หรือพระพุทธปาฏิหาริย์ฯ มาประดิษฐานที่วัด ต่อมาทรงสร้างพระวิหาร พระบรมธาตุเจดีย์ และอุโบสถ ในปี พ.ศ. 2052 ทรงประกอบพิธีผูกพัทธสีมาอุโบสถ และนำพระเจ้าเจ็ดตื้อมาประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถ ภายหลังได้มีการบูรณะวัด โดยการสร้างพระวิหารขึ้นในสมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ เมื่อปี พ.ศ. 2403

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เวลาเปิด-ปิด 05.00 - 21.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 061 403 2581
Website http://www.watsrisuphan.net/
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
มีสินค้าพื้นเมือง - สินค้าภูมิปัญญาให้เลือกซื้อ
มีกิจกรรมให้ฝึกหัดปฏิบัติ (เช่น จักรสาน ขี่ม้า ทำวัสดุปลูกต้นไม้ฯ)
มีพิ้นที่ให้ปฏิบัติกิจกรรม ( เช่น ไหว้พระ นั่งสมาธิ เล่นกีฬาฯ)
อาหารและเครื่องดื่ม
พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาสล่าสิบหมู่ล้านนา
ศูนย์การเรียนรู้
Recommended By

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Telephone : 053 942 575
Fax : 053 942 575
Email : nortnernjourney.sricmu@gmail.com
Website : www.sri.cmu.ac.th