about-me

ถ้ำเชียงดาว

หมู่บ้าน บ้านถ้ำ เชียงดาว เชียงดาว Chiang Mai  

จาก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (4 แยกข่วงสิงห์) ใช้เส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 (เชียงใหม่ - แม่จัน) ผ่าน อ.แม่ริม, อ.แม่แตง, ถึงตัว อ.เชียงดาว ถึงทางแยกให้มาทาง ทางหลวงชนบท 3024 จากทางหลวงชนบท 3024 , 3 กิโลเมตร จะถึงถ้ำเชียงดาว ระยะทางจาก 4 แยกข่วงสิงห์ ถึงถ้ำเชียงดาวระยะทาง 72 กิโลเมตร

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เบอร์โทรศัพท์ 0947402294
Website http://www.visitchiangmai.com.au/chiang_dao_caves.html
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
มีพิ้นที่ให้ปฏิบัติกิจกรรม ( เช่น ไหว้พระ นั่งสมาธิ เล่นกีฬาฯ)
Recommended By

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Telephone : 053 942 575
Fax : 053 942 575
Email : nortnernjourney.sricmu@gmail.com
Website : www.sri.cmu.ac.th