about-me

Siam Insect Zoo & Museum

เลขที่ 23/4 ม.1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 แม่แรม แม่ริม Chiang Mai  

พิพิธภัณฑ์สวนสัตว์แมลงสยาม (Siam Insect Zoo & Museum) เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงและศึกษาวิจัยแมลง และแมงต่างๆ และยังเป็นพิพิธภัณฑ์แมลงสะสมมานานกว่า 30 ปี จากทั่วโลก และมีสวนผีเสื้อขนาดใหญ่สำหรับศึกษาธรรมชาติของผีเสื้อ พืชอาหารหนอนและพืชน้ำหวานอาหารของผีเสื้อ มีคุณภาพที่ดีแห่งหนึ่งของโลก และยังมีแมลงหายากที่เลี้ยง แสดงตลอดทั้งปี เช่นตั๊กแตนกิ่งไม้ ตั๊กแตนใบไม้ ด้วงเขี้ยวกางหลายชนิด ด้วงกว่างหลายชนิดรวมทั้งกว่างชน กว่างซางเหนือ

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เวลาเปิด-ปิด 09.00-17.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 08 9184 8475, 0 5386 0807
Website www.siaminsectzoo.com
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
มีสินค้าพื้นเมือง - สินค้าภูมิปัญญาให้เลือกซื้อ
รางวัลด้านมาตรฐานและการท่องเที่ยว ประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยม ปี 2558 และปี 2559 โดย TripAdvisor

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Telephone : 053 942 575
Fax : 053 942 575
Email : nortnernjourney.sricmu@gmail.com
Website : www.sri.cmu.ac.th