about-me

หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ (The Chiang Mai Historical Hall)

ถนนพระปกเกล้า ศรีภูมิ เมือง Chiang Mai  

หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองประวัติศาสตร์ด้านหลังหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ พบหลักฐานใรแผนที่ ที่ทำให้สันนิษฐานได้ว่า เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งที่ตั้งหอแก้ว (ต้นพุทธศตวรรษที่21 -กลางพุทธศตวรรษที่ 25 ) ซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญของเมือง

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เวลาเปิด-ปิด วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 17.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 0 5321 7793, 0 5321 9833, Fax: 0 5321 9833
Website www.cmocity.com
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
ห้องสมุด

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Telephone : 053 942 575
Fax : 053 942 575
Email : nortnernjourney.sricmu@gmail.com
Website : www.sri.cmu.ac.th