Northern Thailand Journey

เว็บไซต์ Northern Thailand Journey เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นโดยโครงการ "แอพพลิเคชันบนมือถือสำหรับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวส่วนบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีด้านเหมืองข้อมูล" ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว และนำไปใช้ในการประมวลผลในการแนะนำแผนการเดินทางส่วนบุคคลบนแอพพลิเคชันบนมือถือในระปฏิบัติการ Android ที่ทางโครงการพัฒนาขึ้น โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทาง https://goo.gl/q9rpED หรือเข้า Google play แล้วพิมพ์คำว่า "Northern Thailand Journey"

admin
26-12-2017
0 Comments

แอปพลิเคชันแนะนำแผนการท่องเที่ยวส่วนบุคคลบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

อ่านต่อ

ค้นหาภายในเว็บไซต์


เฟสบุ๊คแฟนเพจ

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Telephone : 053 942 575
Fax : 053 942 575
Email : nortnernjourney.sricmu@gmail.com
Website : www.sri.cmu.ac.th