รายละเอียดสถานีตำรวจ/จุดบริการนักท่องเที่ยว

Location 18.818797 , 98.975552
เบอโทรศัพท์ 053-218443

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5394 2568 โทรสาร 0 5394 2586