about-me

ตลาดนวรัฐ

ช้างม่อย อำเภอเมือง Chiang Mai  

ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง คือศูนย์กลางธุรกิจในด้านการค้าขาย เนื่องจากย่านนี้มีสามตลาดใหญ่ด้วยกัน คือ ตลาดวโรรส (กาดหลวง) ตลาดต้นลำไย (กาดต้นลำไย) และ ตลาดนวรัฐ (กาดเจ็กโอ๊ว) วางตัวอยู่ โดยกาดทั้งสามตั้งขึ้นในช่วงที่การค้าทางเรือระหว่างเชียงใหม่และกรุงเทพฯ มีความเจริญเติบโตมากขึ้น

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เวลาเปิด-ปิด 05.00-
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
ชิมอาหาร / ทดลองใช้สินค้า
มีสินค้าพื้นเมือง - สินค้าภูมิปัญญาให้เลือกซื้อ

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5394 2568 โทรสาร 0 5394 2586