about-me

แหล่งทอผ้าบ้านหนองเงือก

บ้านหนองเงือก แม่แรง ป่าซาง Lamphun  

เลือกซื้อผ้าฝ้ายทอมือคุณภาพจากแหล่งผลิตโดยตรงที่ไม่เพียงเป็นแหล่งทอผ้าฝ้ายที่สำคัญของลำพูนเท่านั้น หากยังเป็นแหล่งผลิตชิ้นงานส่งจำหน่ายในเมืองท่องเที่ยวในภาคเหนืออย่างเชียงใหม่อีกด้วย ที่นี่เต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือที่มีหลากหลายรูปแบบจำหน่าย ทั้งปลอกหมอน ม่าน ผ้าปูโต๊ะ เสื้อผ้า ฯลฯ ในราคาย่อมเยา สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 106 บริเวณกิโลเมตรที่ 138-137 แล้วเลี้ยวเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เวลาเปิด-ปิด 08.00 - 17.00
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5394 2568 โทรสาร 0 5394 2586