about-me

น้ำตกเกาฟุ

187/1 หลวงเหนือ งาว Lampang  

เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์ โดยใช้เวลา สร้างนานนับสิบปี ที่นี่เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ ชื่อของน้ำตกตั้งตามชื่อชาวไทยภูเขา ชื่อ เกาฟุ ซึ่งเป็นคนพบน้ำตกนี้เป็นคนแรก

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เบอร์โทรศัพท์ 05-431-2254
Email lampang@moi.go.th
Website www.lampang.go.thtraveltravel1.htm

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5394 2568 โทรสาร 0 5394 2586