about-me

ถ้ำหลวงผาเวียง

หมู่ที่ 2 ป่าพลู บ้านโฮ่ง Lamphun  

เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงของ จังหวัดลำพูนภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยงดงามมาก เดิมชาวบ้านเรียกว่าถ้ำหลวง ซึ่งเป็นชื่อเรียกกันมาตั้งแต่ตอนพบถ้ำ เพราะว่าคำว่า “หลวง” ในภาษาเหนือ แปลว่า ใหญ่

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5394 2568 โทรสาร 0 5394 2586