about-me

วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง Lamphun  

เป็นวัดที่สวยงาม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2484 ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระเจ้าสะเลียมหวาน แกะสลักจากไม้สะเดาลงรักปิดทอง เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

เวลาเปิด-ปิด ทุกวัน 08.00 - 16.30
เบอร์โทรศัพท์ +66 5398 0000

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5394 2568 โทรสาร 0 5394 2586