about-me

วัดพระธาตุจอมทอง

บ้านต๋อม ถนนพหลโยธิน บ้านต๋อม เมือง Payao  

วัดพระธาตุจอมทอง ตั้งอยู่บนดอยจอมทอง ตรงข้ามวัดศรีโคมคำ (วัดพระเจ้าตนหลวง) ถือเป็นปูชนียสถานโบราณที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองพะเยา สามารถเดินทางขึ้นไปกราบนมัสการองค์พระธาตุได้สองทาง มีถนนขึ้นไปถึงวัดพระธาตุจอมทอง สำหรับใครที่ชอบเดินเท้า ก็สามารถเดินเท้าขึ้นบันได โดยจอดรถไว้บริเวณลานจอดรถด้านล่าง บริเวณโดยรอบวัดพระธาตุจอมทองเป็นป่าไม้ เป็นสวนรุกขชาติ เมื่อเดินทางขึ้นไปถึงวัดก็จะพบกับความสงบร่มรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองพะเยา และกว๊านพะเยาได้อย่างชัดเจน

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
ศูนย์ปฏิบัติธรรม
Recommended By

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5394 2568 โทรสาร 0 5394 2586