about-me

บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม

บ้านผาเสริฐ ดอยฮาง เมือง Chiang Rai  

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เยี่ยมชม
ุแช่น้ำแร่, นวดกดจุด, นวดแผนไทย

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5394 2568 โทรสาร 0 5394 2586