about-me

พระธาตุดอยอ่างขาง

ม่อนปิ่น ฝาง Chiang Mai  

พระบรมธาตุดอยอ่างขาง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระวักกะของพระพุทธเจ้า พระโกศาจารย์ปั่น พระนางศรีไส พระบิดามารดา เจ้าเมืองเวียงคำ กับพ่อขุนเพ็ง พระนางชายา พระบิดามารดาเจ้าเมืองเชียงอิน เป็นผู้สร้าง ซึ่งได้พระบรมสารีริกธาตุพระวักกะของพระพุทธเจ้า มาจากเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดียว เมื่อ พ.ศ. 1714 หลวงปู่เพชร บรรลุธรรมขั้น 2 สกิทาคามี เป็นผู้รักษาดูแล และช่วยในการก่อสร้างมาตลอด

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5394 2568 โทรสาร 0 5394 2586