KAMONWAN
21-08-2018
0 Comments

การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวผู้สูงอายุในพื้นที่อารยธรรมล้านนา

อ่านต่อ

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5394 2568 โทรสาร 0 5394 2586