ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่อารยธรรมล้านนา

เว็บไซต์ ท่องเที่ยวผู้สูงอายุ(Senior Tourism) เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นจากโครงการวิจัย เรื่อง "เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ" เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่อารยธรรมล้านนา"

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

ค้นหาภายในเว็บไซต์


บทความเด่น

เฟสบุ๊คแฟนเพจ

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5394 2568 โทรสาร 0 5394 2586